• T48S

    T48S

    گوشی مدیریتی سطح بالا با صفحه LCD بزرگ لمسی – 16 خط