• dd10k

    دانگل DD10K

    برای استفاده  از گوشی‌های بی‌سیم باید پایه‌های DECT یا دانگل DD10K را نیز به همراه گوشی تلفن خریداری کنید.