گوشی های سری T3

 • T33G

  T33G

  تلفن تحت شبکه مقرون به صرفه با صفحه نمایش رنگی

 • T33P

  T33P

  تلفن تحت شبکه مقرون به صرفه با صفحه نمایش رنگی

 • T31G

  T31G

  تلفن تحت شبکه اقتصادی – دوخط

 • T31P

  T31P

  تلفن تحت شبکه اقتصادی – دوخط

 • T30P

  T30P

  تلفن تحت شبکه اقتصادی – یک خط

 • T31

  T31

  تلفن تحت شبکه اقتصادی – دوخط

 • T30

  T30

  تلفن تحت شبکه اقتصادی – یک خط