IP PBX چیست؟

IP PBX

IP PBX  (private branch exchange – مرکز تبادل خطوط داخلی)


IP PBX  یک مرکز تبادل خطوط داخلی (سیستم خصوصی تلفن در یک شرکت) است که مکالمات بین کاربران VoIP (انتقال صدا از طریق پروتکل اینترنت یا IP) را در خطوط داخلی مدیریت می کند، در حالی که به همه کاربران امکان می دهد تعداد مشخصی از خطوط تلفن خارجی (خطوط شهری) را به در اختیار داشته باشند.

IP PBX  معمولی همچنین می تواند تماس را بین کاربر VoIP و یک کاربر تلفنی سنتی یا بین دو کاربر تلفن سنتی به همان روشی که یک PBX معمولی انجام می دهد مدیریت کند. این کلمه ممکن است در متون مختلف مانند IP-PBX ، IP / PBX  یا IPPBX دیده شود.

با داشتن PBX معمولی ، کابل کشی های مجزا برای ارتباطات صوتی-تلفنی و شبکه کامپیوتری لازم است. یکی از مهمترین مزیت های IP PBX این موضوع است که از یک شبکه هم برای انتقال صدا و هم برای انتقال داده های کامپیوتری استفاده می کند. این بدان معنی است که دسترسی به اینترنت و همچنین ارتباطات VoIP و ارتباطات تلفنی سنتی با استفاده از یک سیم واحد برای هر کاربر امکان پذیر است. این مساله در هنگام رشد و توسعه شرکتها و کارخانجات ، باعث انعطاف پذیری می شود و همچنین می تواند هزینه های طولانی مدت عملیات اجرایی و نگهداری را کاهش دهد.   IP PBX ،  مانند PBX سنتی و معمولی جزئی از شبکه شرکت می باشد.

دستگاه IP PBX  یک مرکز تبادل خطوط داخلی (سیستم خصوصی تلفن در یک شرکت) بر روی بستر شبکه کامپیوتری است