معرفی تجهیزات Passive

تعریف مقدماتی: تجهیزات Passive تجهیزاتی هستند که به خودی خود نمی توانند روی محتویات داده های شبکه مخابراتی تغییراتی ایجاد کنند و بدون نیاز به ولتاژ برق در شبکه نصب می شوند.

از جمله تغییرات Passive می توان به محصولات زیر اشاره کرد:

  • پیگتیل (Pigtail): کابل فیبر نوری که یک سر آن دارای کانکتور- آداپتور می باشد و سر دیگر آن آزاد است.

  • Patch Cord: یک رشته کابل فیبر نوری که هر دو انتهای آن به کانکتور و اداپتور متصل است.
  • Adaptor (مبدل): یک واسط کوچک و ضروری برای اتصال انواع مختلف کانکتورهای فیبر نوری به یکدیگر است. به عبارتی برای اتصال دو تار فیبر نوری که انتهای هر یک به کانکتوری متصل است، بسته به نوع کانکتورها از انواع مختلف آداپتورها استفاده می شود.

                                                                             

  • Splitter (جدا کننده): جدا کننده تجهیزی با یک یا دو ورودی و N خروجی که با ۱×N یا ۲×N نشان داده می شود و عملا وظیفه تقسیم پرتوهای نوری برای تعداد خاصی از مشترکین را به عهده دارد. مهمترین بخش پسیو تکنولوژی GPON همین اسپلیتر است.

  • فیبرنوری (Optical Fiber Cable): با کاربری Indoor &Outdoor و دسته بندی های مختلف: Tight Buffer/loose Tube، Duplex/Simplex، Multi-Mode/Single-Mode که استانداردهای مورد نیاز برای طراحی FTTX را تامین می کنند.

G652 که بیشتر برای فیبرهای با تعداد core زیاد، ضخامت زیاد و زاویه خمش کم (باز) است و G657 تعداد Core کم، ضخامت کم و شعاع خمش حدود  ۷mm

                                                              

  • Patch Panel: صفحه ای برای جداسازی و دسته بندی فیبرها در یک کابل نوری که یا به دیوار نصب می شود و یا به صورت کشویی در رک قرار می گیرد.

  • Attenuator: تضعیف کننده تجهیزی که سطح قدرت سیگنال نوری را در امتداد مسیر کاهش می دهد تا سطح سیگنال دریافتی با سطح سیگنال ارسالی هماهنگ شود.