تجهیزات Active

این تجهیزات به برق متصل هستند و در تولید، هدایت یا تقویت سیگنال نقش دارند.

از جمله تجهیزات Active در این شبکه عبارتند از:

  • OLT
  • ONU
  • ONT
  • مدیا کانورتر

که در ادامه توضیح کوتاهی از هر یک ارائه می شود.

  • (Optical Line Terminal) OLT: عبارتست از دستگاه و سوئیچ مرکزی که مدیریت کاربران، ارتباط آنها با شبکه، ایجاد شبکه های مجازی را انجام می دهد و خدمات سرویس های FTTH را فراهم می کند. این تجهیز همچنین می تواند مصرف تلفن ثابت یا اینترنت (دانلود و آپلود) را محاسبه می کند. وظیفه ارسال و دریافت سیگنال نوری به تعداد زیاد مشترکین نیز به عهده این سوئیچ است که از نظر شکل ظاهری به ۳ دسته تقسیم می شود: تک یونیت/ دو یونیت/ شاسی بیس و در مرکز مخابرات یا ساختمان مشترک (یک نقطه دسترسی) کل شبکه را راه اندازی می کند.

 

                        Mini OLT            OLT           OLT

  • (Optical network Unit) ONU: این سیستم توسط سازمان IEEE تعریف شده است و در طراحی شبکه FTTB به کار می رود. ONU دارای پورت های بیشتری نسبت به ONT می باشد و می تواند چند مشترک را سرویس دهی کند و خارج از ساختمان (ورودی ساختمان) نصب است و توانایی کار در شرایط سخت بیرون از ساختمان را داراست.

                                                       ONU   mini ONU

  • (Optical Network Terminal) ONT: این ترمینال توسط سازمان استاندارد ITU-T تعریف شده است و در طراحی شبکه FTTH به کار می رود. پورت های کمتر ONT و نصب آن داخل ساختمان (آپارتمان، محل کاربری مشترک تجاری یا مسکونی) از تفاوت های اصلی آن با ONU محسوب می شود.

 ONT - مودم GPON

  • مدیا کانورتر (Media Convertor):  مبدل فیبر نوری که سیگنال های مورد نظر را (صوت، تصویر، دیتا) به سیگنال نوری تبدیل می کند تا بتواند بر بستر فیبر منتقل شود.