اجرای پروژه

با توجه به اجرای موفقیت آمیز FTTH/B در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و اسپانیا و نیز کشورهای ترکیه، چین و مالزی در آسیا و مد نظر داشتن استانداردهای موجود از جمله ITU-T و ANSI این پروژه در ایران نیز در مرحله اجرا و بهره برداری است.

آنچه برای پیاده سازی و اجرای FTTX نیاز است آماده سازی بستر و بررسی نیازهای مشترکین شبکه است و سپس با توجه به این بررسی سرویس های مورد نیاز بر حسب تقاضا ارائه می گردد.

در مرحله بعد، نیاز به مکان یابی برای طراحی شبکه فیبرنوری است و طرح عملی پیاده سازی توسط طراحان زبده شرکت ارائه خواهد شد. در این مرحله سیستم های زیر بار و در حال کار و رزرو برای Backup و پشتیبانی در نظر گرفته می شود.

از جمله بررسی های این مرحله، تدبیر فضاهای مورد نیاز با توجه به بررسی فضای شهری و ساختمان مورد نظر به منظور استقرار تجهیزات ONU، ONT، OLT، باتری یا UPS بر حسب نیاز است.

فاز بعدی عملیات شامل بررسی و تامین تجهیزات Active & Passive بوده که بررسی، تهیه OLT و مدارک فنی و نیز تامین آن توسط این شرکت قابل پیگیری و انجام است.

آخرین مرحله از این پروژه اجرای پروژه است که توسط شرکت یا پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت بررسی، قابل اجرا و پیاده سازی خواهد بود.

همانگونه که اشاره شد این پروژه نیازمند به کارگیری دو بخش از تجهیزات شبکه است که شامل تجهیزات Passive و Active می باشد.